Zalacznik nr 2_wzór umowy | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie wewnętrznej sieci kablowej zasilającej stanowiska kontenerowe i plac do składowania łodzi wraz z dostawą i montażem dwóch latarni oświetleniowych