Załącznik nr 3 do ZO – Udokomentowanie potencjału osobowego oraz doświadczenia wykonawcy | Retencja wody deszczowej – ogród deszczowy w formie skrzyniowej