Załącznik nr 3 do umowy Projekt wykonawczy | Retencja wody deszczowej – ogród deszczowy w formie skrzyniowej