Załącznik nr 2 do ZO Formularz ofertowy | Retencja wody deszczowej – ogród deszczowy w formie skrzyniowej