Załącznik nr 1 do ZO Projekt umowy | Retencja wody deszczowej – ogród deszczowy w formie skrzyniowej