Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia | Retencja wody deszczowej – ogród deszczowy w formie skrzyniowej