rys 1 Przekrój ogrodu deszczowego | Retencja wody deszczowej – ogród deszczowy w formie skrzyniowej