zapytanie ofertowe 198wzp2023 | Zaplanowanie i realizacja wydarzenia w parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie.