załacznik nr 3 mapka parku | Zaplanowanie i realizacja wydarzenia w parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie.