Unieważnienie czynności wyboru | Zaplanowanie i realizacja wydarzenia w parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie.