protokół z przeprowadzonego postępowania 198wzp2023 kopiec wydarzenie_21.08.2023 | Zaplanowanie i realizacja wydarzenia w parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie.