Załącznik nr 4 – mapka | Remont schodów w Parku na Książęcem w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie