Załącznik nr 3 – przedmiar | Remont schodów w Parku na Książęcem w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie