Zalacznik nr 2 | Remont schodów w Parku na Książęcem w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie