Zalacznik nr 1 | Remont schodów w Parku na Książęcem w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie