Załącznik nr 2- wiązania aleja obwodnicowa | „1945 – Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego” – wiązania elastyczne w koronach drzew na podstawie ekspertyzy dendrologicznej