Załącznik nr 2 do zapytania i wzoru umowy warunki techniczne wykonania umowy i zasady wykonania prac zmiana 04.08.2022 | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew i krzewów na terenach zieleni w dzielnicach Mokotów, Śródmieście i Wola m.st. Warszawy II