Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego i wzoru umowy-wykaz osób | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew i krzewów na terenach zieleni w dzielnicach Mokotów, Śródmieście i Wola m.st. Warszawy