Załącznik nr 5 do zapytania i nr 3 do wzoru umowy – mapa obszaru inwentaryzowanego | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew i krzewów na terenach zieleni w dzielnicach Mokotów, Śródmieście i Wola m.st. Warszawy