Załącznik nr 4 do zapytania i wzoru umowy -Tabele ze szczegółowym opisem założeń klasyfikacji i oceny drzew | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew i krzewów na terenach zieleni w dzielnicach Mokotów, Śródmieście i Wola m.st. Warszawy