Załącznik 7 do Zapytania Ofertowego – Klauzula informacyjna | Działania promocyjne dotyczące projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy