Załącznik 6 do Zapytania Ofertowego | Działania promocyjne dotyczące projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy