Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego – Zał. nr 13 do umowy o dofinansowanie nr POIS | Działania promocyjne dotyczące projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy