W-IV-A500 Rozmieszczenie elementów ekspozycji i informacji terenowej | Zaplanowanie i realizacja wydarzenia pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie