Protokół z postępowania 177WZP2023 | Zaplanowanie i realizacja wydarzenia pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie