Protokół z rozstrzygniecia | Wykoszenie mechaniczne z powierzchni 10 000 m² roślinności wodnej porastającej Port Czerniakowski, która utrudnia poruszanie się po Porcie jednostką pływającym