Protokół z postępowania WKM | Opracowanie koncepcji, organizacja i przeprowadzenie działań edukacyjnych w ramach programu „W koronach miasta”