Załącznik nr 3 – Wzór umowy | Kompleksowa usługa wymiany lin 13 stop pali