Załacznik nr 2 – Formularz Ofertowy | Kompleksowa usługa wymiany lin 13 stop pali