Zapytanie ofertowe | Zakup wraz z dostawą komputera typu laptop dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy