Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Zakup wraz z dostawą komputera typu laptop dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy