Załącznik nr 1 – formularz cenowy | Zakup wraz z dostawą komputera typu laptop dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy