Protokół z rozstrzygnięcia 53WZP2023 | Zakup wraz z dostawą komputera typu laptop dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy