Protokół_163_WZP_2022 | Wykonanie rozbiórki budynku murowanego, jednokondygnacyjnego wraz z uporządkowaniem terenu i posianiem trawy na obszarze zlokalizowanym przy ul. Zaruskiego 10 w Warszawie, na działce nr ew. 11, w obrębie 5-06-11.