zal-1-oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Zakup wraz z dostawą sprzętu do realizacji materiałów video niezbędnego do tworzenia nagrań edukacyjno-informacyjnych oraz dokumentacji wizualnej inwestycji i działań związanych z pielęgnacją terenów zieleni prowadzonych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na terenach podległych jednostce