OPZ – rozbiórka ogrodzenia Park Pola Mokotowskie | Wykonanie rozbiórki ogrodzenia i wycięcie drzew na terenie Parku Pole Mokotowskie, od strony ul. Żwirki i Wigury i od ul. Rokitnickiej, wraz z uporządkowaniem terenu na działce ew. nr 3 i 4 w obrębie 2-01-06 w Warszawie.