zapytanie | Świadczenie usług medycznych w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko tężcowi i kleszczowemu zapaleniu mózgu (kwalifikacji do szczepienia, szczepienia oraz podanie dawek przypominających) pracowników Zarządu Zieleni m. st. Warszawy