Załącznik nr 3- Lokalizacja trawników oraz mat przerostowych | Wykonanie trawnika z rolki na terenie boiska znajdującego się na terenach zieleni wokół OSiR Mokotów oraz na placu zabaw przy ul. Gibalskiego