Protokół z zprzeprowadzonego postępowania | Wykonanie trawnika z rolki na terenie boiska znajdującego się na terenach zieleni wokół OSiR Mokotów oraz na placu zabaw przy ul. Gibalskiego