Komunikat nr 1_158_WZP_2022 | Kompleksowa usługa wymiany lin 3 stop pali na nowe oraz wykonanie konserwacji i testu ich sprawności, naprawę pilota sterującego w obiektach pływających