Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Zakup niezbędnych materiałów do wykonania prac remntowych w pomieszczeniach budynku przy ul. Bartyckiej 175