Załącznik nr 2 -wzór umowy | Zakup niezbędnych materiałów do wykonania prac remntowych w pomieszczeniach budynku przy ul. Bartyckiej 175