Załącznik nr 1 – formularz cenowy | Zakup niezbędnych materiałów do wykonania prac remntowych w pomieszczeniach budynku przy ul. Bartyckiej 175