Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego remontu ogrodzenia Skweru Ormiańskiego