Załącznik nr 3 Wzór umowy | Wykonanie inwentaryzacji faunistycznej budek lęgowych oraz nadzoru nad ich czyszczeniem, powieszeniem nowych budek i montażem platform dla ptactwa wodnego