Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Dostawa i montaż 7 szt. ławek bez oparcia w Parku Skaryszewskim.