Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego – wykaz samochodów | Dostawa i montaż 7 szt. ławek bez oparcia w Parku Skaryszewskim.