Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – wykaz osób | Dostawa i montaż 7 szt. ławek bez oparcia w Parku Skaryszewskim.