Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy | Dostawa i montaż 7 szt. ławek bez oparcia w Parku Skaryszewskim.