Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – lokalizacje ławek | Dostawa i montaż 7 szt. ławek bez oparcia w Parku Skaryszewskim.